YDELSER

Kulturarv og historiske bygninger

 • Forundersøgelser
 • Rådgivning ved køb og salg af historiske ejendomme
 • Fondsansøgninger og udarbejdelse af fondsmateriale
 • Værdivurdering
 • Skitseforslag
 • Projektforslag
 • Myndighedsdialog og myndighedsprojekt
 • Hovedprojekt og udbud
 • Tilsyn og byggeledelse
 • Bygherrerådgivning

Kulturmiljøer

 • Helhedsplaner
 • Nybyggeri i historiske omgiveler
 • Registranter og atlas over kulturmiljøer og deres enkeltbygninger
 • Manualer for design af kulturmiljøer, offentlige arealer og enkeltbygninger deri
 • Rådgivning omkring byudvikling og kulturmiljøer 
 • Rådgivning til lokalplanudarbejdelse i og omkring bevaringsværdige kulturmiljøer

Skal jeg hjælpe jer med at se, forstå og videreudvikle et historisk sted?

Et byområde, en bolig, et landsted, et kulturmiljø…?

Kontakt mig for yderligere information og en uforpligtende samtale.


Jeg samarbejder med

 • Private bygherrer og grundejere
 • Ejendomsselskaber
 • Kommuner
 • Statslige styrelser
 • Kirker og menighedsråd
 • Tegnestuer, planlæggere og rådgivningsvirksomheder
 • Undervisnings- og forskningsinstitutioner