Udvikler kulturarv og kulturmiljøer

Historisk kulturarv og kulturmiljøer skaber identitet. Både for steder og mennesker. Historiske bygninger bidrager til en fælles erindring og forbundethed. De er derfor væsentlige at bevare, men også at udvikle, så vi sikrer, at fortiden bliver en bæredygtig del af fremtiden –både i forhold til den grønne omstilling og bevarelsen af den iboende kulturelle, arkitektoniske og historiske værdi.

Lykke Arkitektur ApS I Aarhus I pernille@lykkearkitektur.dk I +45 20269480 I CVR 43 62 01 34 I Instagram